Nákladná Doprava - Cenník: Transparentné a jasné ceny s BB Transport

Úvod

V BB Transport sa zameriavame na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti nákladnej dopravy. V tomto článku vám podrobne predstavíme náš cenník nákladnej dopravy.

Transparentné a jasné ceny

Na rozdiel od mnohých iných spoločností v oblasti nákladnej dopravy, BB Transport ponúka úplne transparentné a jasné cenové štruktúry. U nás nie sú žiadne skryté poplatky alebo nejasné podmienky. Všetko je jasne uvedené v našom cenníku.

Nákladná doprava - cenník

Služby Cena bez DPH
Paušálny poplatok za jazdu 30 €
Sadzba za prejazdený kilomer (počíta sa aj cesta späť) 1,6 € / km
Práce s hydraulickou rukou* 45 € / hod
Prestoje* 30 € / hod
* Počíta sa každých začatých 15 minút

Príklad 1: Preprava z Banskej Bystrice do Nitry

Predstavme si, že potrebujete prepraviť materiál z Banskej Bystrice do Nitry, ktorá je vzdialená 126 km jedným smerom (252 km celkovo).

 • Cena za prejazdené km: 252 km * 1,6 € = 403,20 €
 • Nakládka v Banskej Bystrici (hydraulickou rukou): 0,5 hod * 45 € = 22,50 €
 • Vykládka v Nitre (hydraulickou rukou): 0,5 hod * 45 € = 22,50 €
 • Paušálny poplatok za jazdu: 30 €

Celková cena bez DPH: 403,20 € + 22,50 € + 22,50 € + 30 € = 478,20 €
Celková cena s DPH (na úhradu): 478,20 € * 1,2 = 573,84 €

Príklad 2: Preprava Billboardu zo Zvolena do Lučenca

V tomto príklade prepravujeme billboard zo Zvolena do Lučenca. Celý proces prebiehal nasledovne:

 1. Čakanie na otvorenie skladu vo Zvolene: 20 min (0,5 hod) * 30 € = 15 €

  • Museli sme čakať 20 minút na otvorenie skladu, kde sa nachádzal billboard. Cena je účtovaná za každých, aj začatých 15 minút, takže sa účtuje ako za 30 minút.
 2. Naloženie billboardu vo Zvolene: 15 min (0,25 hod) * 45 € = 11,25 €

  • Naloženie billboardu trvalo 15 minút a vykonávalo sa s použitím hydraulického ramena.
 3. Cena za prejazdené km: 154 km * 1,6 € = 246,40 €

  • Vzdialenosť medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je 20 km, a medzi Zvolenom a Lučencom je 57 km. Celková vzdialenosť teda je (20 km + 57 km) * 2 = 154 km.
 4. Čakanie na montážnych robotníkov v Lučenci: 30 min (0,5 hod) * 30 € = 15 €

  • Po príchode do Lučenca sme museli čakať 30 minút na montážnych robotníkov, ktorí sa zdržali na inej práci.
 5. Montáž billboardu v Lučenci: 2,5 hod * 45 € = 112,5 €

  • Montáž billboardu trvala 2,5 hodiny a vykonávala sa s použitím hydraulického ramena.
 6. Paušálny poplatok za jazdu: 30 €

Celková cena bez DPH: 15 € + 11,25 € + 246,40 € + 15 € + 112,5 € + 30 € = 430,15 €
Celková cena s DPH (na úhradu): 430,15 € * 1,2 = 515,18 €

Záver

V BB Transport sa snažíme byť čo najtransparentnejší v našom cenníku pre nákladnú dopravu. Dúfame, že tieto príklady vám pomôžu lepšie pochopiť, ako sú naše služby cenovo nastavené. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.